Ders süreci boyunca radyolojik yöntemlerin temel prensipleri, radyolojik görüntüleme ve değerlendirme yöntemleri, radyolojik anatomi ve radyolojik patolojiler hakkında genel bilgiler kazandırılır. Radyolojide temel kavramlar, radyografi, bilgisayarlı tomografi ve magnetik rezonans görüntülemede temel konular, ekstremiteler, omurga ve toraks radyolojisinde genel bilgileri kazandırmaktır.Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler Radyolojide temel kavramları tanımlar, Ekstremite, omurga, toraks ve akciğer radyolojisindeki temel değerlendirmeyi kabaca  kavrar, Yumuşak dokuya yönelik görüntüleme yöntemleri ile ilgili temel konular,