Bu ders: Vücut sistemlerinin anatomik yapılarını ve vücut sistemlerinin topografik anatomilerini kapsar.

Bu dersin amacı insan vucudunu oluşturan sistemlerin öğretilmesidir. Sistemleri oluşturan organlar komşulukları, yapıları,özellikleri ilişkileri , kanlanımları ve innervasyonlarının öğrenilmesi amaçlanmaktadır. Sinir sisteminin detaylı bir şekilde aktarılıp merkezi sinir sistemi ve  işlevleri öğretilecektir. Beyin , beyin sapı kranyal sinirler, bazal nükleuslar, beyin zarları, beynin damarlanması, beyindeki kortikal alanlar, ien ve çıkan yollar ile motor ve duysal sinirlerde iletim, Üst ve alt gastrointestinal sistem organları, erkek ve kadın üriner sistemi benzerlikleri ve farklılıkları, erkek ve kadın genital sistemi , üst ve alt solunum yolları, kalp ve periferik damarlar, endokrin organlar işlevleri ile lenfatik sistem ve lenf damarları öğretilecektir.