Bu derste psikoloji alanı içerisinde bir bilimsel çalışmanın ne şekilde yapıldığı incelenmektedir. Ders öncelikle literatürün nasıl taranacağı, giriş ve metod kısımlarının nasıl yazılacağını içerir. Sonra, sahada veri toplama ve bu verinin analizi deneyimlenecektir. Son olarak, bulguların yorumlanması ve rapor haline getirilmesi üzerinde durulacaktır.