Bu derste çocuk ve ergen suçluluğunun psikolojik temelleri, suça sürüklenen çocuk ve ergenlerle çalışma esasları, suça sürüklenen çocuk ve ergenler ve çocuk adalet sistemi hakkında bilgi verilmeyi amaçlamaktadır. Bu dersin amacı "çocuk suçluluğunun" tarihsel süreç içerisinde nasıl ele alındığını, bu husustaki birey ve toplum odaklı yaklaşımları öğrenciye aktarmak ve öğrencinin "önleyici çalışmalarda" psikoloğun rolünü idrak etmesini sağlamaktır. Psikolojik temellerin yanı sıra suçun fizyolojik ve sosyolojik perspektifleri de kapsanacaktır. Burada özellikle ailenin, okulun ve akran grubunun suçluluğa olan katkısı incelencektir. Bunun dışında Türkiye Cumhuriyeti’nin çocuk ve ergen suçluları ile ilgili yasaları, yaptırımları ve de islahı hakkında bilgi edinilecektir. Bu ders çocuk ve ergen suçluluğun boyutunu, teorilerini, konu ile ilgili bilimsel çalışmaları ve suçluluğu önleme olmak üzere dört farklı şekilde incelenecektir.