Bu derste öğrenciler psikolojinin ne olduğunu, neleri kapsadığını ve psikoloji alanının akademik, profesyonel, sosyal, romantik ve kişisel pencerelerindeki önemini anlamaları sağlanacak. Ders sırasında psikolojinin gelişimsel tarihini, psikoloji alanında araştırmaların nasıl yapıldığı ve bugün nasıl yapıldığı anlatılacaktır. Aynı zamanda sosyal, klinik, eğitim, politik psikoloji gibi alt dallarına da değinilecektir. Bunun dışında psikolojinin temel taşlarını oluşturan psikanalitik, psikodinamik, davranışsal, bilişsel davranışsal ve hümanistik psikoloji gibi çeşitli ekoller de incelenecektir. İnsan davranışını anlamak, özellikle psikolojide, öğrenciler için son derece önemlidir ve bunun temelinde de zihin ve beynimizin nasıl çalıştığını da kavramak gerekiyor. Dolayısıyla davranışın biyolojik temelleri de ele alınacaktır. Bu temel altyapının dışında duyum ve algı, kişilik, bellek, anormal davranış ve zeka bu dönemde kapsanacak konular arasındadır.