Gelişimle ilgili temel kavram ve ilkeler, gelişim kuramları, gelişim dönemleri, çocukluk döneminin bedensel, bilişsel, kişilik ve ahlak gelişimi, ana-baba çocuk etkileşimi, çocuklarda görülen davranış ve uyum sorunlarının yanı sıra bu dersinin genel amacı, yaşam boyu gelişim bakış açısıyla, doğum öncesi, bebeklik, erken çocukluk, orta ve geç çocukluk dönemlerini ilgili kuramlar kapsamında incelemektir. Doğum öncesi gelişim, bebeklik, erken çocukluk, orta ve geç çocukluk dönemleri ve kuramlara göre gelişim incelenecektir. Bu dersin amacı çocuk gelişimi hakkındaki temel bilgileri edinme ve bunları günlük yaşamda kullanabilme becerisinin kazandırılmasıdır. Bu amaçla, döllenme ile başlayan bebeğin yaşamı ergenliğe kadar incelenecektir. Bu derste çocuk gelişimi hakkında farklı kuramlar sunularak bu kuramlar karsılaştırılacak, çocuğun fiziksel, duygusal, bilimsel ve sosyal gelişimi incelenecek ve bu değişkenlere etki eden etmenlerden bahsedilecektir