Sosyolojinin temel kavram ve kuramları, sosyolojik araştırmanın aşamaları, farklı sosyolojik perspektifler, toplumsal olayları sosyolojik olarak yorumlar, farklı tarz ve yaklaşımlarının tartışılmasını ve tüm bunların gündelik toplumsal hayat ile ilişkilendirilmesi irdelenecektir. Buna ek olarak ders, bilimsel bir disiplin olarak sosyolojinin tanımı, araştırma yöntemleri, alanda baskın olan kuramsal yaklaşımlar; kültür, sosyal yapı, sosyalleşme, bürokrasi, toplumsal kontrol, sapma, toplumsal değişim ve toplumsal tabakalaşma gibi giriş düzeyindeki temel kavram ve konularını kapsayacaktır. Bu derste sosyoloji disiplinin ele aldığı konuların geneli (sosyoloji tarihi, sosyal araştırma, yöntem kültür, tabakalaşma, sosyalizasyon, gündelik yaşamda sosyal etkileşim, gruplar örgütler, toplumsal cinsiyet vb.) hakkında kısa ve yoğun bilgiler verilecek ve temel kavramlar tartışılacaktır. Dönem sonunda öğrenciler grup olarak ders içeriği ile alakalı konularda küçük sunuşlar yapacaklardır.