Bu derste öğrencilere bilimsel araştırma yapabilmesi ve eğitim alanlarında kullanabilmesi maksadı ile şu konular işlenecektir:Betimsel istatistik temel kavramları ve uygulamaları, verileri düzenleyerek analize hazır hale getirme, verileri analiz ederek betimsel istatistikleri uygulama, verilere uygun grafikleri çizme, betimsel istatistikler ve grafiklere dayanarak verileri yorumlma, betimsel istatistik ile anlam çıkarıcı istatistik arasındaki farkları ayırt etme