Bu derste öğrencilerin literatür tarama ve rapor yazma hakkında bilgi ve beceri kazanmaları amaçlanmaktadır