Bilişimle ilgili temel kavramları ve sağlık bilişiminin Türkiye ve dünyadaki standartlarını tanımak, bilgi teknolojilerini kullanarak yapılan tıbbi çalışma, eğitim, iletişim, veri ve bilgi toplama, veri ve bilgi işleme, bilgi yönetme, tıbbi karar verme ve bilimsel çözümleme yöntemlerini tanımak, sağlık ve sosyal güvenlik alanındaki veri ve haberleşme standartlarını açıklamak, sağlık bilişiminde güvenlik, mahremiyet ve etik konularını içermektedir.