Bu derste öğrencilerin, kendilerini geliştirmek için okuyacakları dergi veya kitaplarda yer alan; örgütsel psikoloji konularıı, çalışmalarını  anlama,  orgütsel  olay, olgu ve sorunlarıı anlayacak, tartışacak  düzeyde bilgi ve beceri sahibi olmalarını sağlamanın yanında, örgüt psikologlarının, çalışanların işlerindeki  memnuniyetlerini artırmak için davranışlarını amlamayı, ölçmeyi, işverenlerin en uygun adayı seçmesini, işe yerleştırmesine yardımcı olmak  amacı ile şu konular işlenecektir:  Endüstri ve örgüt psiklojiisinin tanımı, konusu, kapsamı, örgüt psikolojisindeki  temel kavramlar (örgüt,sistem,  yönetim, Toplum,  sosyal olgu, sosyal olay,çalışma psikolojisi vd.)Örgüt psikolojisine giriş (İş analizi ve yöntemleriişgören seçimi,yerleştirme ve eğiitimi), İşgören moral ve motivasyonu; Örgütsel iklim ve örgüt psikolojisi; Kültür ve örgüt kültüürü; Örgütsel sağlık ve örgüt psikolojisi;İş ve yaşam tatmini; Örgüt psikolojisinin davranışsal yönü;Örgütsel güç ve politika,Örgütsel stres ve başa çıkla yaolları; Örgütsel çatışma ve çözümü, Mobing ve başa çıkma stratejileri; Örgüt psikloljisine yeni yaklaşımlar (Örgütsel destek, örgürtsel vatandaşlık, Örgütsel bağlılık, Psikolojik sözleşme, Örgütsel özdeşim, örgütsel sinizm, örgütsel sessizlik,Örgütsel adalet, tükenmişlik,Yabancılaşma,   örgütsel değişim).