Bu dersin amacı, öğrencilerin satranç oyununu öğrenmesi, oyun aracığıyla analitik düşünme, etkili akıl yürütme, strateji ve taktik geliştirme becerilerini geliştirmektir.