Bu dersin amacı klinik psikoloji başta olmak üzere psikolojide yapılabilecek görüşme süreçlerine dair temel unsurları kapsamakta ve görüşme tekniklerinin esasları ve gerekleri, psikolojide görüşmenin rolü, psikolojide kullanılan görüşme türleri, görüşmenin çerçevesi, nasıl yapılandırıldığı, psikolojik yardım sürecinde görüşme yapmanın rolü, görüşme sürecini olumsuz etkileyebilecek risk faktörleri