Çevre Eğitimi ve Sürdürülebilirlik dersi, öğrencilerin çevre bilimi ve çevre sorunları hakkında yeterli bilgi ve donanıma sahip olmalarını sağlamak ve çevre duyarlılıklarını arttırmak amacıyla yeni öğretim yaklaşımlarına uygun olarak yürütülecektir. Böylelikle öğrencilerin çevresel, toplumsal ve sosyal konular hakkında eleştirel düşünmesi hedeflenmiştir. Bu ders sürdürülebilir çevre konusuna genel bir giriş sağlama niteliğindedir. Ders kapsamında işletmeleri, kuruluşları ve bireylerin yaşam tarzlarını ekoloji paralelinde düzenlemek için gerekli bilimsel kavramlara ve stratejilere değinilmektedir. Bu dersi alan öğrencilerin ders sonunda çevre konusuna duyarlı, çevresel farkındalıkları yüksek ve çevre hususunda bilinçli davranan vatandaşlar olarak donatılması beklenmektedir.