Deneysel psikolojinin odaklandığı konular davranışı belirleyen süreçler ve zihinsel yaşamın doğasıdır. Davranışın altında yatan "nedenler"i ortaya koymaya çalışan deneysel psikolojik yaklaşım, bu amacını gerçekleştirmek üzere deneysel yöntemi kullanır. Bu bakımdan ders, bir deney deseni oluşturacak şekilde psikolojik değişkenleri seçmek, ölçmek, kontrol etmek ve değerlendirmek gibi süreçlerin incelenmesini içerir. Böylece, deneysel psikoloji dersi, zihin ve davranışın altında yatan temel süreç ve mekanizmaları doğa bilimleri gözlüğüyle inceleyen ve onu bilimsel yöntem yardımıyla anlamaya çalışan deneysel yaklaşımı kazandırmaya yönelik olarak desenlenmiştir. 

Dersle ilgili ayrıntılı bilgilere ulaşmak için lütfen ders izlencesini inceleyiniz.