Bu ders bitiminde öğrenci

birinci ve ikinci muayeneyi yapabilmeli ve değerlendirebilmeli

sistem muayenelerini yapabilmeli

solunum ait hastalıkları tanıyabilmeli

kardiyovasküler ait hastalıkları tanıyabilmeli

sinir sistemine ait hastalıkları tanıyabilmeli

  ve tum bu sistemlerin acil durumlarina bakım verebilmelidir.


Dersin Amacı,Farmakoloji ile ilgili temel kavramları öğretmek, İlaçların uygulama şekilleri, ilaçların emilim, dağılım ve eliminasyonu ile ilgili süreçleri, ilaçların etki mekanizmaları ve reseptörlere etkileri ile ilgili süreçleri, ilaç etkisini değiştiren faktörleri ilaçların istenmeyen etkilerini öğrenciye tanıtmak, ayrıca kemoterapinin genel ilkeleri öğretilerek çeşitli antibakteriyel, antiviral, antifungal ve antiparazit ilaçlar ve kanser kemoterapisinde kullanılan ilaçların etki mekanizmaları, kullanıldıkları haller ve istenmeyen etkileri konusunda öğrenciyi bilgilendirmektir.

Ana konular, ilaçların emilimi, dağıtımı, biyotransformasyonu ve eliminasyonu, ilaç uygulama yolları, doz-konsantrasyon ilişkileri, reseptörler ve ilaç-reseptör ilişkileri, ilaç etkilerinin temel prensipleri, ilaçlar arası etkileşimler, farmakogenetik, otakoidlerdir.Dersin Amacı,öğrencileri temel farmakokinetik ve farmakodinamik kavramlar konusunda bilgilendirmek, kemoterapinin prensiplerini ve kemoterapötik ajanlarla yapılan tedavi sırasında dikkat edilmesi gereken hususları öğrencilere aktarmaktır.


Bu dersin ana amacı anestezi cihazı ve yardımcı ekipmanlarını hazırlayabilme ve anestezi cihazını kullanabilme konusunda bilgi ve becerilerin öğrenilmesidir.

Bu dersin ana amacı ameliyathanenin fiziksel yapısı, özellikleri, çalışanların görev ve sorumlulukları ile ameliyathanedeki risk faktörlerinin öğrenilmesidir.