Bu ders bitiminde ogrenci

Psikiyatrik Bozuklukların Değerlendirilmeli Psikiyatrik Bozukluklarda Acil Bakım Uygulanmalı,

Normal Doğuma Yardımcı Olmalı,

Obstetrik Acil Durumun Uygulanması İçin Acil Bakım, Jinekolojik Acil Durumlarda Bakım Uygulanmalı

Pediyatrik Hastaların Değerlendirilmelı,

Çocuk Hastalarına Acil Bakım Uygulanmalı,

Geriatrik Hastaların Değerlendirilmesi Acil Bakım Uygulanmalı,

Onkolojik Hastaların Degerlendirilmesi Acil Bakım Uygulanmalı.


Bu ders bitiminde öğrenci

birinci ve ikinci muayeneyi yapabilmeli ve değerlendirebilmeli

sistem muayenelerini yapabilmeli

solunum ait hastalıkları tanıyabilmeli

kardiyovasküler ait hastalıkları tanıyabilmeli

sinir sistemine ait hastalıkları tanıyabilmeli

  ve tum bu sistemlerin acil durumlarina bakım verebilmelidir.

Bu ders; Solunum Sistemi Hastalıklarında ve cerrahisinde Anestezi Uygulamak, Kalp ve damar hastalıklarında anestezi uygulamak, Nöroşirürjik girişimlerde anestezi uygulamak, Karaciğer Hastalıklarında Anestezi Uygulamak, Boşaltım Sisteminde hastalıklarında Anestezi Uygulamak konularından oluşmaktadır

Bu ders; Solunum Sistemi Hastalıklarında ve cerrahisinde Anestezi Uygulamak, Kalp ve damar hastalıklarında anestezi uygulamak, Nöroşirürjik girişimlerde anestezi uygulamak, Karaciğer Hastalıklarında Anestezi Uygulamak, Boşaltım Sisteminde hastalıklarında Anestezi Uygulamak konularından oluşmaktadır

Bu ders; Yoğun Bakım’ın tanımı ve tarihçesi,Yoğun bakım kliniğinde yatan hastaların tanıları,Reanimasyon ünitesinde iş organizasyonu ,Yoğun bakım kliniğinde hasta bakımı,Pozisyon değişikliği, bası yarası,Ağız, saç ve vücut bakımı,Kanül/kateter, stoma, endotrakeal tüp bakımı,Yoğun bakım kliniğinde çalışanların sorunları ve çözümleri,Yoğun bakımda cihaz kullanımı ve bakımı ile ilgili sorunlar,Mekanik ventilatörün bakımı,Enteral beslenme,Parenteral beslenme,Reanimasyon ünitesinde hasta takibi,Reanimasyon ünitesinde hasta transferi ; konularını içermektedir.


Dersin Amacı,Farmakoloji ile ilgili temel kavramları öğretmek, İlaçların uygulama şekilleri, ilaçların emilim, dağılım ve eliminasyonu ile ilgili süreçleri, ilaçların etki mekanizmaları ve reseptörlere etkileri ile ilgili süreçleri, ilaç etkisini değiştiren faktörleri ilaçların istenmeyen etkilerini öğrenciye tanıtmak, ayrıca kemoterapinin genel ilkeleri öğretilerek çeşitli antibakteriyel, antiviral, antifungal ve antiparazit ilaçlar ve kanser kemoterapisinde kullanılan ilaçların etki mekanizmaları, kullanıldıkları haller ve istenmeyen etkileri konusunda öğrenciyi bilgilendirmektir.

Ana konular, ilaçların emilimi, dağıtımı, biyotransformasyonu ve eliminasyonu, ilaç uygulama yolları, doz-konsantrasyon ilişkileri, reseptörler ve ilaç-reseptör ilişkileri, ilaç etkilerinin temel prensipleri, ilaçlar arası etkileşimler, farmakogenetik, otakoidlerdir.Dersin Amacı,öğrencileri temel farmakokinetik ve farmakodinamik kavramlar konusunda bilgilendirmek, kemoterapinin prensiplerini ve kemoterapötik ajanlarla yapılan tedavi sırasında dikkat edilmesi gereken hususları öğrencilere aktarmaktır.