Basic concepts of biophysics, basic areas of molecular biophysics, bioenergetics, biophysical events in cells, biopotential, action potential, synaptic transmission, receptors, radiation biophysics, biological effects of radiation, molecular biophysics methods, and medical (mainly dentistry) imaging methods and devices' working principles, will be discussed throughout the course.

Organik kimya, öğrenciye karbon içeren bileşiklerin kimyasını anlamak için gerekli altyapıyı sağlar. Konular hidrokarbonların isimlendirilmesi, yapısı, özellikleri, reaksiyonları ve mekanizmaları, radikal reaksiyonlar, alkil halojenürler, alkoller ve eterler, aromatik bileşikler, aldehitler ve ketonlar, karboksilik asitleri içerecek, diğer konular izomerizasyon ve stereokimyayı içerecektir.


Bu dersin amacı insan vucudunu oluşturan sistemlerin öğretilmesidir. Sistemleri oluşturan organlar komşulukları, yapıları,özellikleri ilişkileri , kanlanımları ve innervasyonlarının öğrenilmesi amaçlanmaktadır. Sinir sisteminin detaylı bir şekilde aktarılıp merkezi sinir sistemi ve  işlevleri öğretilecektir. Beyin , beyin sapı kranyal sinirler, bazal nükleuslar, beyin zarları, beynin damarlanması, beyindeki kortikal alanlar, inen ve çıkan yollar ile motor ve duysal sinirlerde iletim, Üst ve alt gastrointestinal sistem organları, erkek ve kadın üriner sistemi benzerlikleri ve farklılıkları, erkek ve kadın genital sistemi , üst ve alt solunum yolları, kalp ve periferik damarlar, endokrin organlar işlevleri ile lenfatik sistem ve lenf damarları öğretilecektir.

Genel amaca dayalı olarak, öğrencilerin dersin sonunda şu öğrenim çıktılarını kazanmaları beklenmektedir:

Solunum sisteminin topografik anatomisi ve yapısını tanımlar.

Kardiyovaskuler sistem topografik anatomisi ve yapısını tanımlar.

Genitoüriner sistem  topografik anatomisi ve yapısını tanımlar.

Sinir sisteminin topografik anatomisi ve yapısını tanımlar.