Dersin amacı, bu ders, Anatomi ile ilgili temel kavramlar, anatomik terminoloji, vücut sistemlerinin anatomik yapılarını ve vücut sistemlerinin topografik anatomilerini kapsarhareket ve sinir sistemi ağırlıklı genel insan anatomisini klinik ve işlevsel özellikleri ön planda tutularak öğretmektir.

Dersin içeriği; temel anatomi bilgileri, terminoloji, kemik, eklem, kas, hakkında genel bilgilerin kavranması ve lokomotor sistemi oluşturan organların ve bu organlar arasındaki yapısal ve komşuluk ilişkilerinin açıklanması,  insan bedenini ve bedenin bölümlerini tanıması, bedendeki sistemler ve organların anatomik yerleşimlerini bilmeleri, komşulukları, görevleri, damarsal ve sinirsel bağlantıları öğrenmeleri amaçlanmaktadır. Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; Anatomik terminolojide kullanılan temel sözcükleri açıklar. Kas-iskelet sisteminin yapısını tanımlar. Solunum sisteminin topografik anatomisi ve yapısını tanımlar. Dolaşım sisteminin topografik anatomisi ve yapısını tanımlar. Sindirim sisteminin topografik anatomisi ve yapısını tanımlar. Ürogenital sistemin topografik anatomisi ve yapısını tanımlar. Endokrin sisteminin topografik anatomisi ve yapısını tanımlar. Sinir sistemi ve duyu organlarının yapısını tanımlar.