BİYOFİZİK DERSİNİN  (BFIZ101) İNGİLİZCE ANLATIMIDIR.

Dersin içeriği süresince hücre biyolojisi ve genetiğinin temelleri; hücre ve hücre zarının organik ve inorganik bileşenleri; hücre ve organellerde yapı ve işlev; hücre taşıma sistemleri; ilaç reseptörleri; genetik çeşitlilik; gen ifadesi (santral dogma); DNA onarımı; polimorfizm ve mutasyonlar arasındaki farklar ve farmakoterapideki önemi; Genetik hastalıklar; moleküler teknikler(PCR-RFLP, Real-Time PCR, Sekanslama,...); farmakoterapiyi etkileyen faktörler; farmakoterapide farmakogenetik bilmenin önemi; bireyselleştirilmiş farmakoterapi konuları ele alınarak ve diş hekimliğinde karşılaşılabilecek genetiğe bağlı anomalilere yer verilecektir.

ANATOMİNİN TARİHÇESİ VE DERSİN İŞLENİŞİ HAKKINDA TEMEL BİLGİ , TIBBİ TERMİNOLOJİ, ANATOMİYE GİRİŞ VE ANATOMİK TERİMLER VE GENEL ANATOMİ BİLGİLERİ ANLATILACAKTIR.