Bu ders kapsamında, sayılar, kümeler, üslü ifadeler, logaritmik  hesaplamalar, fonksiyon kavramı, fonksiyon türleri:  bire-bir fonksiyon ve örten fonksiyon, bir fonksiyonun tersi, limit kavramı, süreklilik, türev kavramı, türev kuralları: sabit fonksiyonun türevi, üslü fonksiyonların türevi, iki fonksiyonun toplamının türevi, iki fonksiyonun çarpımının türevi, iki fonksiyonun bölümünün türevi, zincir kuralı, logaritmik fonksiyonların türevi, üstel fonksiyonların türevi, belirsiz şekiller, L’Hopital kuralı, kritik nokta, yerel maksimum ve yerel minimum noktalarını bulma, fonksiyonun artan ve azalan aralıklarını bulma, integral ve integral alma metodları: belirsiz integral formülleri, değişken değiştirme, belirli integral ve iki eğri arasındaki alanı hesaplama konuları işlenir.

Ders süresince hücre biyolojisi ve genetiğinin temelleri; hücre ve hücre zarının organik ve inorganik bileşenleri; hücre ve organellerde yapı ve işlev; hücre taşıma sistemleri; ilaç reseptörleri; genetik çeşitlilik; gen ifadesi (santral dogma); DNA onarımı; polimorfizm ve mutasyonlar arasındaki farklar ve farmakoterapideki önemi; Genetik hastalıklar; moleküler teknikler(PCR-RFLP, Real-Time PCR, Sekanslama,...); farmakoterapiyi etkileyen faktörler; farmakoterapide farmakogenetik bilmenin önemi; bireyselleştirilmiş farmakoterapi konularına değinilecektir.

Ders eczacı ve eczanenin tanımını yaparken, profesyonel sağlık ekibi içinde fonksiyonlarını açıklar. Eczacılık tarihine drug üretimi ve eczane kavramı üzerinden yaklaşır. Ayrıca sağlık sistemi içinde eczacıların rollerini açıklar. Reçete sistemleri ve ilaç tedarik ve değerlendirme konusunu kapsar.   Farmakopeler ve formüller hakkında bilgi verir.  Çalışma ve kariyer olanaklarını açıklar. Eczacılıkla ilgili uluslararası ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bazında organizasyonları açıklar.  Eczacılık, farmasötikal bilimler, tıp, medikal alanda ve farmasötik literatüründe yer alan önemli farmasötik terimleri kapsar.  Sistem bazlı yaklaşımla ön ekler, son ekler  ve kelime köklerini açıklar.   Tıbbi ve farmasötik terimlerin tekil ve çoğul yapılarını tanımlar ve ders kapsamında  büyük oranda tanımlar ve pratiğe dönüştürür.  Farklı dozaj formları ve ilaçların kullanım yolları hakkında bilgi verir.  Hasta bakımında eczacının rolünü kompiterize programlar açısından ve hastanın evde bakımını kendisinin üstlendiği durumlardaki destek açıdan aktarmaktadır. 

This course includes definitions of pharmacy and pharmacists and their functions in health profession team, history of Pharmacy  and an introduction to drug and pharmacy. It also includes the basic concepts about  Pharmacy as profession (Hospital,  Industry).   The role and relationship of the pharmacist in the health care system. Reviewing and dispensing prescriptions and medication order.  Labelling of dispensed medications.   Pharmacopoeias and Formularies. Working and carrier area of pharmacists e.g  Community Pharmacy, Hospital Pharmacy, Clinical Pharmacy, Industrial Pharmacy. It also introduces the Organizations related to pharmacy internationally and in the Turkish Republic of North Cyprus. Important pharmaceutical terms   commonly used in pharmacy, pharmaceutical sciences, medicine,  medical areas and pharmaceutical literature by word structure construction. Identification of functions and conditions associated with prefixes, suffixes, root words in a systems based approach. Singular and plural forms of the medical and pharmaceutical terms are also widely described and practiced under the coverage of this course. An introduction about different dosage forms and the various routes of administration of medicines. The role of the Pharmacist in patient care outlining the computerized programmes that aid the patients to take medical care at home